datum tijd voorganger
Zondag 3 juni 10.30 uur mw. Irene Hörst
Thema: DE GROTE VRAAG: Waar komt het idee van de “onsterfelijke ziel “ vandaan! ”
       
Zondag 17 juni 10.30 uur

dhr. Maarten Kruimer uit Almere.
Maarten is docent en volgt een opleiding in de theologie.Het thema van zijn overdenking is “GOED EN KWAAD”

Goed en kwaad… voor sommigen staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Voor anderen horen ze bij elkaar, blijft alles erdoor in een soort geheimzinnig evenwicht. Hoe zit dat toch……?

De scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder mens’, sprak de Russische schrijver Solzjenitsyn.

Nelson Mandela zei eens: ‘Er is geen kwaad dat altijd duurt, maar ook geen goed dat nooit eindigt.’

In eerste boek van de bijbel” Genesis” komt aan de orde het ,begin van het “kwaad”, maar daarmee is niet alles gezegd.

Daarom, een VRIJZINNIGE viering om met elkaar stil te staan bij gedachten rond dit thema.

     
     

 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein