datum tijd voorganger
Zondag 14 mei 10.30 uur Dhr. drs. Schram - Baarn Thema: de persoon van Jezus

Hoewel hij in onze kring niet zo omstreden is, hoor ik toch af en toe 'gekke' associaties met betrekking tot hem. In de kerkelijke historisch belijdenisgeschriften wordt Jezus als God omschreven.
Die geschriften worden elke zondag nog in de R.K.- en de Calvinistische kerken gelezen, samen uitgesproken.
Wie is Jezus dan wel voor ons?
Ik wil daar graag met elkaar over van gedachten wisselen, n.a.v. de tekst: wie zeggen jullie dat ik ben? (Matth. 16: 13-20).
Zondag 4 juni 10.30 uur Pinksteren
Zondag 18 juni 10.30 uur Mw. A. Fr. v/d. Meiden - Purmerend
Zondag 2 juli 10.30 uur Mw. ds. N. Meynen - Utrecht
      Zomer reces tot en met 2 september
     

Dhr. drs. Schram - Baarn
 
     
  Wij nodigen u van harte uit in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein