datum tijd voorganger
Zondag 12 november 10.30 uur

Dhr. ds. A. N. Verheul

Zondag 26 november 10.30 uur

Mw. K. van der Waarde

Thema: het gedenken van overledenen in het voorbije jaar. Ofwel in de Katholieke traditie “Allerzielen” benoemd met ondersteuning van een klein koor.

Zondag 3 december 10.30 uur

Gert Jan Kordon

Nadere informatie overde gastspreker en het te houden onderwerp volgt.

Zondag 17 december   Op deze dag gaan wij de geboorte van Jezus gedenken en/ ofwel het KERSTFEEST in de avond vieren. Nadere informatie volgt.
       
     

 


 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein