Vieringen
Zondag 25 november 10.30 uur Mw. L. Spelberg

Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk waar “herdenken “ centraal zal staan van wie uit onze familie, vrienden etc. weggevallen zijn. Haar thema handelt zich om herdenken, loslaten, rouwen en verder gaan

Zondag 9 december 10.30 uur Dhr. R.M. Nepveu is onze gastspreker. Dhr. Nepveu is doctor in Goddienst wetenschappen.

Zijn onderwerp cq. thema volgt.

Zondag 23 december   Dhr. drs. J. de Wit nadere mededelingen over gewijzigde aanvangstijd etc. volgt.
     

 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein