datum tijd voorganger
Zondag 3 september 10.30 uur

Dhr. drs. H. le Grand

Zondag 17 september 10.30 uur

Dhr. dr. R.M. Nepveu

Het thema van de dienst is: Wat over Boven wordt gezegd, wordt door Beneden ervaren en beweerd!

Meer lezen?

Zondag 1 oktober 10.30 uur

Mw. A. FR. v/d Meiden

Ik wil graag met u nadenken over  ‘Roeping’.
Ik begin mijn overdenking met drie verhalen over geroepenen, zonder daarbij te vertellen wie het zijn. Dat mogen de toehoorders raden en wordt ook onthuld.  Vervolgens gaan we kijken naar wat geroepen zijn inhoudt en of er ook grenzen aan zijn? Ik hoop dat velen zich geroepen voelen te komen op 1 oktober.

Zondag 15 oktober 10.30 uur Dhr. drs. H. Schram
       
     

Theoloog Harry Kuitert (92) overleden
Ik groeide op in de kerkrichting van deze theoloog en verslond zijn boeken. Zijn beroemde uitspraak ‘Al het spreken over boven komt van beneden’ liet mij zien dat theologie en God ‘verbeelding zijn’. Theologie is een mensenverhaal dat niet aan de werkelijkheid hoeft te beantwoorden.

Op die uitspraak liet Kuitert volgen ‘ook de uitspraak dat iets van boven komt’. Dus ook de claim dat iets door God (goden) zou zijn geopenbaard, zoals in de bijbel, is slechts een bewering van mensen en geen bewijs van godsopenbaring. Daarmee verwijst Kuitert de theologie naar het rijk der fabelen.

Voor wetenschappelijke kennis kan de theologie niet doorgaan. Hoort de Bijbel in de rubriek fictie thuis?

Paul Schermers, Apeldoorn

 


 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein