Vieringen
Zondag 24 februari 10.30 uur Dhr. dr. R. M. Nepveu

Dhr. Rob Nepveu is verbonden geweest aan diverse afdelingen, de toenmalige Nederlandse Protestanten Bond, kortweg NPB , omgedoopt met de naam “Vrijzinnigen Nederland”.

Zijn specialisatie is “Godsdienstwetenschappen” Het onderwerp van zondag zal gaan over de toekomst van de Vrijzinnigheid onder de kop: HOE NU VERDER.

Na zijn beschouwing is, niet minder belangrijk, een korte discussie welke veel vragen zal oproepen.

Zondag 10 maart  10.30 uur Mw. Annemiek van der Meiden

Het is “vastentijd”, niet zo populair in protestante kerken, maar meer en meer doet het ook daar zijn intrede. Het onderwerp zal dan ook zijn “vasten en voeding” een tijd om over onze voeding na te denken.

Annemiek van der Meiden neemt enige voorbeelden mee. Voor meer informatie, zie ook www.wereldmaaltijd.nl

Zondag 24 maart 10.30 uur Mw. Kikky van der Waard
Zondag 7 april 10.30 uur Dhr. Harry Schram Onderwerp: Lucas 10: 38 – 42

In dit verhaal bezoekt Jezus het huis van de zusters Martha en Maria. Beide zusters vormen een polariteit. Daarmee bedoel ik dat zij, hoewel tegengesteld zijn aan elkaar, het accent niet alleen op het tegenstrijdige ligt, maar ook op het complementaire. Dat houdt in dat zij misschien veel 'strijd' met elkaar voeren, zij toch niet zonder elkaar kunnen.

Wat betekent dit verhaal voor ons, voor ons dagelijkse bestaan. Voor mij is het een verhaal dat alles met ons persoonlijk van doen heeft. Het is niet een verhaal, vergelijking waarmee Jezus oproept om naar hem te luisteren. Beide vrouwen zijn vanuit het polaire denken niet tot elkaar te herleiden, zij zijn en blijven twee zelfstandige, autonome personen.

Daarover wil ik het graag in een gesprek met elkaar over hebben. Daartoe nodig ik u uit.

 

Zondag 21 april 10.30 uur

Gastspreker Gert Jaap Kordol
Gert Jaap is, zoals de meesten van u weten, volledig blind. Misschien juist vanwege de handicap van zijn blind zijn, dat hij een gave heeft om op een bijzondere wijze een onderwerp te benaderen.

Hooftthema van zijn onderwerp zal zijn  “van het donker naar het licht” maar dat “opstaan” niet vanzelfsprekend is , het zal vragen oproepen!

Wat de liturgie betreft, zijn keuze van liederen zijn in relatie met het Pasen gebeuren, welke hij zelf ons op de piano begeleidt.

 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein