Redactioneel
Aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijdschap

Hebben wij een vrije wil? Worden we beloond voor goede daden? Is de wereld geschapen voor ons? Hoe kunnen we gelukkig worden?
Deze en andere vragen staan centraal in de filosofie van Spinoza, de meest gelezen filosoof uit ons land. Hij heeft verrassende gedachten over het juiste leven, de manier waarop de wereld werkt, over emoties , levenskunst en vrijheid. Al deze gedachten zijn nog steeds relevant in de huidige tijd en kunnen antwoord geven op de grote vragen die wij hebben..
Al deze gedachten heeft hij weergegeven in de Ethica
De Ethica van Spinoza blijft voor de meeste mensen een gesloten boek, omdat het voor velen te moeilijk is. Toch is eenvoud een sterk kenmerk van Spinoza’s filosofie.

Spinoza kennen is een ervaring die tot nu toe weinigen gegeven was
Om daar aan tegemoet te komen heeft Jan Knol heeft hij deze filosofie in beknopte vorm en toegankelijk herschreven zodat deze begrijpelijk wordt voor iedere lezer, jong en oud.

Het boekje van Jan Knol heeft de titel gekregen : JE ZULT SPINAZIE ETEN .
Hij gaat daarvoor in alledaagse bewoordingen en plaveit zodoende de weg naar de kern van het grootste gedachtengoed van Spinoza. In deze benadering kan iedereen zijn leven blijvend verrijken.

‘‘Ik geloof in de God van Spinoza, die zich
iin de wetmatige harmonie van alles
wat is, openbaart. En niet in de
God die zich met lotswendingen
en handelingen van de
mensen afgeeft"‘

EINSTEIN

EEN AANRADER !

 
 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein