Redactioneel
God in Maarssen?

Op 5 april 2020 wil ik het met u over God hebben.

De eerste vraag is zou dan kunnen zijn: bestaat God?
Daaraan gekoppeld is de vraag: wie of wat is God dan?

De filosoof Richard Swinburne zegt daarover:
Hoe moeten wij de uitspraak dat er een God is begrijpen?
Ik stel – voorlopig – het volgende voor:
er is een noodzakelijkerwijs eeuwig, in essentie onlichamelijk
alomtegenwoordig wezen, schepper en bewaarder van elk
mogelijk universum, absoluut vrij, almachtig, alwetend,
al-goed en bron van morele verplichting.

Dit uitgangspunt zou een begin van onze discussie kunnen vormen. Want, als vraag blijft liggen, is een Godheid op deze manier te omschrijven? De filosoof Kierkegaard zegt er het zijne van: God bestaat niet, hij is eeuwig.
Bedoelt hij daar mee dat God het universum overstijgt? Dan zou het betekenen dat bijvoorbeeld God niet moeten vergelijken met de Mens, Gods almacht niet met die van een louter menselijke macht. God zou dan een ondoorgrondelijke macht zijn.

De theoloog Bonhoeffer beweerde dat we God moeten zoeken in wat we niet weten en vooral in wat we niet weten. Hij definieerde God als het onbekende (of de andere) midden in het leven, omdat de daadwerkelijke betekenis van God niet ligt in een transcendente God die ver boven en buiten ons staat, maar die zich in ons midden bevindt. Anders gezegd, we moeten God zien als immanent (van het Latijnse in + manere, = ‘wonen in’ of ‘verblijven’), om een term te gebruiken die overeenkomt met transcendentie.

De Britse denker Flew stelt dat God niet als een object te midden van andere objecten in het heelal kan worden opgevoerd. Het is volgens hem onmogelijk om op eenduidige wijze over God te spreken, waardoor we ons bedienen van formuleringen als ondoorgrondelijk, volledig onbegrepen en met geen pen te beschrijven. Hij vraagt zich af waarom wij deze woorden willen gebruiken? Waarom niet simpelweg voor waar aannemen dat het begrip van God als transcendent in absolute zin niet alleen onbegrepen, maar ook onbegrijpelijk is? Maar dat is nu juist het onbegrijpelijke van het mysterie. Voor Wittgenstein gaat het niet om hoe de wereld is, maar dat ze is, want dat is het mysterie.

Komen we er nog uit in onze discussie? We zullen het samen achteraf kunnen vaststellen. Komt u meedenken? Graag.
Tot 5 april om 10.30 uur in de Wilhelminakapel in Maarssen.

 
 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein