Redactioneel
Weg met de Bijbel
Gids voor vrijzinnig Bijbel lezen

De bijbel ligt onder vuur, is het niet gewoon een ‘fout’ boek? Vrouwen die hun mond moeten houden, homo’s die vervloekt worden. Een jaloerse God die, als het hem niet bevalt, wraak neemt. Eentje bovendien die de dood van zijn zoon eist om het goed te maken tussen hem en de mensen. Wat moet ermee? En die vraag dringt des te meer op in een geloofsgemeenschap die verklaart dat geloof bij je zelf begint, dat God ook homo’s trouwt en dat hij vrouwen laat voorgaan.

In de inleiding op hun boek: Weg met de bijbel geven Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomassen- Rosingh zich er rekenschap van dat de Bijbel ter hand nemen vandaag de dag allerminst vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd beschrijven zij hoe, binnen uiteenlopende contexten – bijvoorbeeld in een groep van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, maar ook in een land als Brazilië – dat het boek van betekenis kan zijn. In de daarop volgende hoofdstukken laten zij zien dat de Bijbel een verrassende perspectief biedt op tal van kwesties die ons ook bezighouden.

Over schuld en armoede bijvoorbeeld. Met de mens die niets heeft, wordt in de Bijbel uiterst voorzichtig omgesprongen. Een centrale Bijbelse gedachte is bovendien dat wij de aarde niet bezitten. Elke vijftigste jaar, het jubeljaar, is het moment van de grote kwijtschelding. Het geeft de mens een kans om opnieuw te beginnen.

Bijbel hoogst eigentijds
Het offer ook een belangrijk Bijbels thema, hoef je niet te zien als een daad van blinde gehoorzaamheid, maar je kunt het beschouwen als een oefening in het loslaten. En met welk beeld van Jezus leven wij? Hij is niet een pantokrator, maar een kwetsbaar mens. Het leed dat anderen treft, trekt hij zich aan. Hij doet dat tot in zijn uiterste consequentie, namelijk door zijn solidariteit met de dood te bekopen.

De relatie tussen mens en natuur kun je, op grond van verschillende Bijbelteksten, gerust ingewikkeld noemen, maar er zijn evengoed teksten aan te wijzen die uitdrukking geven aan onze verbondenheid met al wat leeft.

Hun uitleg van passages uit de Bijbel illustreren de drie auteurs met talloze voorbeelden uit de literatuur, films en met interviews met mensen die op persoonlijk manier betrokken zijn bij de betreffende onderwerpen.

Zij hebben mij overtuigd dat het de moeite waard is om die oude teksten te betrekken bij zaken die ons meer dan tweeduizend jaar later ter harte gaan. Niet om ons te zeggen hoe we ons leven moeten inrichten maar wel hoe het kan.

Recentie: Annemieke van der Woude.

Weg met de Bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen
Zoetermeer: Meinema 2017. Prijs 16.99 euro. ISBN 978 90 211 7006 0

Ook te bestellen via: www.remonstranten.nl of per mail inforemonstranten.org

 
Doornse Catechismus
Oude vragen, nieuwe antwoorden

Een prikkelend nieuw geloofskompas. Nu oude geloofswaardigheden op de helling zijn komen te staan, en gelovigen nadrukkelijker op zoek zijn naar spiritualiteit, is het tijd voor een herijkte catechismus (als je al een catechismus nodig hebt) Een aanrader!

Het is een boekje (formaat A5)geschreven door een dertien tal dominees van “Op Goed Geluk”, een platvorm voor moderne theologie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, beantwoorden in totaal 52 vragen bij de apostolische geloofsbelijdenis.

Bestaat God? Is hij dezelfde als Allah? Wat zijn engelen? Is de mens goed of slecht? Wat gebeurt er na de dood? enz.

Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord. Deze “Doornse Catechismus” biedt zo een modern antwoord voor hoofd en hart.

Uitgave: Uitgeverij Kok – Kampen www.kok.nl
ISBN 978 90 435 17461- €15,99

 
     
  Wij nodigen u van harte uit in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein