Redactioneel

Lezing in de Wilhelminakapel

Hoe ga je om met verandering van normen en waarden in deze tijd?

Hoe kunnen we in een tijd, waarin religie als basis van de samenleving wegvalt, een halt toeroepen aan de verregaande individualisering, het langs elkaar leven?
Het leven met respect voor elkaar en met omzien naar de medemens moet de basis zijn om met vertrouwen in een vrije maatschappij te kunnen leven.

De spreker in deze lezing is R.J. Roukema

Vrijdag 24 februari 19.30 uur

 
Leven vanuit compassie: hoe doe je dat?

Compassie staat de laatste jaren steeds meer in de schijnwerpers. Door sommigen wordt het zelfs gezien als de basis voor een universele ethiek. Maar wat betekent het precies? En vooral hoe kunnen we ons er in bekwamen? Vinden we een balans tussen compassie voor onszelf en de ander? Lukt het ons om onze compassie uit te breiden van onze kleine kring naar een grotere cirkel van voor ons onbekenden? Lukt het ons om ons hart open te houden, ook als we geconfronteerd worden met groot lijden? Tijdens deze avond exploreren we samen de beloften en uitdagingen van compassiebeoefening.

De spreker in deze lezing is mevrouw Dr. Hilde Debacker

Vrijdag 24 maart 19.30 uur
 
Onlangs trof ik een bijzonder boekje aan bij een van mijn kennissen namelijk:

Doornse Catechismus
Oude vragen, nieuwe antwoorden

Een prikkelend nieuw geloofskompas. Nu oude geloofswaardigheden op de helling zijn komen te staan, en gelovigen nadrukkelijker op zoek zijn naar spiritualiteit, is het tijd voor een herijkte catechismus (als je al een catechismus nodig hebt) Een aanrader!

Het is een boekje (formaat A5)geschreven door een dertien tal dominees van “Op Goed Geluk”, een platvorm voor moderne theologie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, beantwoorden in totaal 52 vragen bij de apostolische geloofsbelijdenis.

Bestaat God? Is hij dezelfde als Allah? Wat zijn engelen? Is de mens goed of slecht? Wat gebeurt er na de dood? enz.

Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord. Deze “Doornse Catechismus” biedt zo een modern antwoord voor hoofd en hart.

Uitgave: Uitgeverij Kok – Kampen www.kok.nl
ISBN 978 90 435 17461- €15,99

 
     
  Wij nodigen u van harte uit in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein