Redactioneel
We plegen verraad als we van Jezus religie willen maken.
Op zoek naar een radicaal nieuw begin voor de christelijke theologie

De theologie leidt voortdurend schipbreuk in haar pogingen om de christelijke traditie te doen landen in de hedendaagse cultuur.

Dietrich Bonhoeffer schreef al in 1945: “De mensen kunnen, zoals ze nu zij nu zijn, eenvoudigweg niet meer religieus zijn” En: "We zijn weer helemaal op de aanvang van ons verstaan teruggeworpen maar de kerken hebben de radicaliteit van zijn waarneming na de oorlog onvoldoende onderkend." Het klassiek-kerkelijke dogma bleef leidend voor de mainstream theologie in de 20e eeuw. Vrijzinnig verzet daartegen heeft nauwelijks een alternatief kunnen bieden, anders dan: “wij zijn niet meer orthodox”, zo stelt theoloog De Lange.

In mijn lezing wil ik in het spoor van Bonhoeffer verkennen of een radicaal nieuw begin mogelijk is voor de christelijke theologie. In de overtuiging dat het daarin blijft draaien om Jezus van Nazareth, maar dat we verraad aan hem plegen als we opnieuw een religie van hem maken.

Frits de lange (1955) is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologisch Universiteit (PThU) in Groningen en Buitengewoon Hoogleraar Systeematische Theologie en Ecclesiologie aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid- Afrika).
Onlangs verscheen van zijn hand het boek “Heilige onrust” (€ 17,99) dat in de christelijke wereld voor de nodige ophef zorgde.

Dit artikel is overgenomen naar de gehouden lezing van 16 maart jl. in de Remonstrantse gemeente Geertekerk te Utrecht.

 
 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein