Agenda 2019

Ontboezeming

De vrome christelijke gedichten van weleer
die spreken mij niet aan
meningen over fout of goed in de leer
ze spreken me niet aan
Wat goed is en wat slecht
wat redelijk is of juist onzinnig
al die overtuigingen over krom of recht
die vind ik niet vrijzinnig

Ik ben vrijzinnig in mijn overtuiging dat er een geheim is
dat achter alles wat ik hoor en zie, vergaat of blijft
een wereld is die wetenschappelijk onbewijsbaar is
maar uiteindelijk is wat mij en alle dingen drijft

De werkelijkheid die uitgaat boven mij
die overkomt mij soms, een kort moment
heel onverwacht en intens nabij
zeldzaam, in een flits herkend als transcendent

Voor een ongelovige is dit puur verbeelding
niet meetbaar en dus zonder waarde
want niet vatbaar voor enige redenering
maar voor mij is het een geheim van het leven hier op aarde

In het korte en vluchtige leven dat mij gegeven wordt
blijf ik daarom zoeken
In de hoop dat ik gevonden word

Johan de Wit

 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein