Agenda 2017
vrijdag 24 februari 19.30 uur Hoe ga je om met verandering van normen en waarden in deze tijd?

Hoe kunnen we in een tijd, waarin religie als basis van de samenleving wegvalt, een halt toeroepen aan de verregaande individualisering, het langs elkaar leven?
Het leven met respect voor elkaar en met omzien naar de medemens moet de basis zijn om met vertrouwen in een vrije maatschappij te kunnen leven.

De spreker in deze lezing is R.J. Roukema.
vrijdag 24 maart 19.30 uur Leven vanuit compassie: hoe doe je dat?

Compassie staat de laatste jaren steeds meer in de schijnwerpers. Door sommigen wordt het zelfs gezien als de basis voor een universele ethiek. Maar wat betekent het precies? En vooral hoe kunnen we ons er in bekwamen? Vinden we een balans tussen compassie voor onszelf en de ander? Lukt het ons om onze compassie uit te breiden van onze kleine kring naar een grotere cirkel van voor ons onbekenden? Lukt het ons om ons hart open te houden, ook als we geconfronteerd worden met groot lijden? Tijdens deze avond exploreren we samen de beloften en uitdagingen van compassiebeoefening.

De spreker in deze lezing is mevrouw Dr. Hilde Debacker.


Bijdrage in de kosten 7,50 euro, leden/vrienden €5,00, (incl koffie of thee)

 
 
     
  Wij nodigen u van harte uit in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein